Elektrik Tesisatı Kontrolleri

 • Elektrik Tesisatı Topraklama Ölçümü
 • Elektrik Panolarının Topraklama Ölçümü
 • Makinaların Topraklama Ölçümü
 • Jenaratör Topraklama Ölçümü
 • Elektrik İç Tesisatı Kontrolleri
 • Paratoner
 • Katotik Koruma Ölçümü
 • Harmonik Ölçüm

İlgili Mevzuat;

“İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” 

“Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği”

“İşyeri bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik”

“Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği”

“Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği”

“ TS EN 60079 standardı”

Elektrik Tesisatı Uygunluk Kontrol ve Ölçümü:

Elektrik tesisatının kontrolleri sonucunda iş sağlığı ve güvenliği açısından aşağıdaki noktaların kontrolleri yapılmaktadır:

 • Ana Dağıtım Panosu ve Tali Panolar
 • Sigorta Kutuları
 • Makine ve Ekipman Elektrik Hatları
 • Prizler
 • Jeneratör, Kompresör, Hidrafor Pompaları vb. Statik Noktalar
 • Paratoner ve Yıldırımdan Korunma Tesisleri
 • Tüm sigorta, şalter, artık akım koruma düzeneği (kaçak akım rölesi), şebeke prizi ve ups prizi gibi elektriksel elemanların tespiti
 • Artık akım koruma düzeneği (Kaçak Akım Rölesi) testleri (Açma akımı(mA) ve Açma Süresi(ms) tespiti)
 • Gerilim düşümü ölçümleri
 • Panolarda bulunan kabloların akım taşıma kapasitesinin ölçümü ve kontrolü
 • Panolarda iletkenlerin bağlantı kontrolleri
 • Panoların, dışarıdan gelebilecek elektriksel olmayan etkilere karşı korunmasının kontrolü
 • Panolarda, tek hat şeması ve ayrıntılı açıklamaların kontrolü
 • Panolarda elektriksel tehlike ve uyarı işaretlerinin kontrolü
 • Panolarda bulunan şalter, sigorta ve artık akım koruma düzeneği gibi ekipmanların etiketlendirilmesinin kontrolü
 • Panolarda ve sigorta kutularında bulunan kabloların mekanik etkilere karşı kontrolü
 • Pano ve sigorta kutularında kabloların renk kodlamasının uygunluğunun kontrolü
 • Panolarda bulunan topraklamaların kontrolü
 • Topraklama iletkeninin son tüketici noktalarına kesintisiz taşınmış olmasının kontrolü
 • Panoların, dışarıdan gelebilecek mekanik etkiler ile sıcaklık etkilerine karşı kontrolü

Diğer Elektriksel Ölçüm ve Kontroller;

Yalıtım Direnci Ölçümleri: Tesiste bulunan kabloların, panoların, şalt malzemelerin vb yalıtım durumlarını tespit etmek için gerçekleştirilen ölçümlerdir.

Elektrik Panosu Kontrolleri: Tesiste bulunan ana, tali, aydınlatma, makina, mcc vb panoların iş güvenliği açısından durumlarını tespit etmek için gerçekleştirilen kontrol ve ölçümlerdir.

Termal Kamera İncelemesi: Tesiste bulunan trafo, elektrik panoları, kablo geçiş noktaları, kablo tavaları, jeneratör, ups, makina vb ekipmanların termal ısınma açısından durumlarını tespit etmek gerçekleştirilen ölçümlerdir.

Enerji Analizi ve Harmonik Ölçümleri: Tesiste kullanılan üretilen enerjinin kalitesini, gerilim seviyesini, trafoların yüklenme durumlarını, tesis içinde oluşan harmonik bozulma seviyelerini vb parametreleri tespit etmek için gerçekleştirilen ölçümlerdir.

Kaçak Akım Koruma Rölesi (Hata Akımı Koruma Düzeni) Testleri: Tesiste kullanılan kaçak akım koruma rölelerinin aktif çalışıp çalışmadığını, ilgili standartlarca uygun açma akımı ve açma zamanında çalıştığını tespit etmek için gerçekleştirilen ölçümlerdir.

Kompanzasyon Sistemi ve Panosu Kontrolleri: Tesiste kompanzayon sisteminin cezaya girip girmediğini, kompanzasyon pano ve kondansatörlerinin durumlarını tespit etmek için gerçekleştirilen ölçüm ve kontrollerdir.

Katodik Koruma Ölçümleri: Yeraltında boru, tank vb ekipmanlar için yapılan katodik koruma sistemlerinin durumlarını tespit etmek için gerçekleştirilen ölçümlerdir.

Zemin Yalıtkanlık Direnci Ölçümleri: Tesiste zeminin yalıtkanlık direncinin ölçülerek, izolasyon paspasının kullanılıp kullanılmama durumunun tespiti için gerçekleştirilen ölçümlerdir.

Kaçak Akım (Hata Akımı) Ölçümleri: Tesisteki makina ve panolarda oluşan kaçak akım seviyelerinin tespiti için gerçekleştirilen ölçümlerdir.

ArabicEnglishTurkish